Om Slöingehallen

Slöinge Idrottshall byggdes 1992 för att Slöinge skolan skulle få en bättre och större hall.
De två största föreningarna Slöinge Goif och Slöinge Tennis skulle få bättre möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet i en ny hall.

I hallen finns även möjligheter att kunna spela innebandy, handboll, badminton och basket.
Hallen drivs i dag av Slöinge Idrottshalls förening.

Hallen rymmer max 600 personer och har sittplats för ca 150 personer.