Styrelsen

Styrelse:

Ordförande
Ulf Henningson                                0346-71 51 17

V. ordförande
Joakim Bergqvist                            0706-47 47 02

Sekreterare
Bengt-Erik Johansson                    0346-40290

Kassör
Helena  Andersson                          0346-40 235

Mats Persson                                     0706-88 61 42

Patrik Brundin                                  0346-40 208

Daniel Numell                                   0705-64 06 32

Kontakt för bokning:
Se bokning av hallen eller lägg ett mail til sloingehallen@telia.com